Panostamme aktiivisesti tuotekehitystoimintaan.

Hankintatukku Oy on suomalainen ravintolisiin erikoistunut lääketehdas

Hankintatukku Oy on suomalainen ravintolisiin erikoistunut lääketehdas.

Helmikuun 5. päivänä vuonna 1982 toimintansa aloittanut Hankintatukku Oy on tablettien, kapseleiden, uutteiden ja nesteiden suurin suomalainen valmistaja. Hankintatukun toiminnan perustana on ravitsemustieteellinen ja biokemiallinen luonnonaineisiin erikoistunut asiantuntemus. Lääketehdas sijaitsee Karkkilassa puhtaassa luonnonläheisessä ympäristössä muusta teollisuudesta erillään.

Luomurohdoksia sopimusviljelmiltä

Hankintatukun käyttämät rohdoskasvit viljellään pääosin yrityksen omilla sopimusviljelmillä Itä-Suomessa GAP (Good Agricultural Practice of Medicinal and Aromatical Plants) -kansainvälisen laatujärjestelmän ohjeita noudattaen.

Uusien yrttien ja rohdosten tutkimusprojektit on keskitetty Mikkeliin, jossa laaditaan tutkimussuunnitelmat yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Ympäristöntutkimuksen osastoon kuuluvan Ekologisen tuotantoaseman kanssa. GAP -laatujärjestelmän ohjeita sovelletaan jo viljelyn kenttäkokeisiin. Viljelykokeiden tuloksia hyödynnetään laadukkaiden ja puhtaiden suomalaisten yrttien ja rohdosten tuottamiseksi.

Tabletteja, kapseleita, uutteita ja muita nestemäisiä tuotteita sekä luonnonkosmetiikkaa

Hankintatukku Oy valmistaa ravintolisiä ja rohdosvalmisteita yli 400 eri tuotenimikkeellä. Tuoteryhmiä ovat mm. vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, rasvahappo- ja öljyvalmisteet, painonhallinta- ja vatsan hyvinvointivalmisteet, fytoterapeuttiset tuotteet, lääkelain alaiset kasvirohdosvalmisteet sekä luonnonkosmetiikka.


Hankintatukun parasta osaamisen aluetta on erilaisten ja monipuolisten tablettien tuotanto. Yritys valmistaa myös kovia kapseleita, uutteita ja muita nestemäisiä valmisteita sekä luonnonkosmetiikkaa. Piimax, Calcia, Vitatabs, Magnesan, Vitamar, Fosfoser Memory, Remasan, Urisan, Evonia ja Vivania ovat esimerkkejä Hankintatukun laadukkaista tuotemerkeistä.

Tutkimus ja innovatiivinen tuotekehitys – yrityksen menestystekijät

Hankintatukulla on aktiivinen tuotekehitystoiminta. Tutkimus ja innovatiivinen tuotekehitys ovatkin yrityksen tärkeitä menestystekijöitä. Kaikki uudet tuotteet pohjautuvat tieteelliseen tutkimusnäyttöön. Yhteistyössä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja uusinta tieteellistä tietoa hyödyntäen Hankintatukku kehittää laadukkaita, ajanmukaisia, ravitsemuksellisesti tarkoituksenmukaisia ja tasa- painotettuja tuotteita niin kotimaan markkinoille kuin vientiin.

Tieteellinen neuvottelukunta tuotekehityksessä

Tuotekehitystä ja asetettujen laatutavoitteiden toteutumista ohjaa säännöllisesti kokoontuva tieteellinen neuvottelukunta. Sen tohtoripätevyyden saavuttaneet tiedemiesjäsenet edustavat kansainvälistä huippuosaamista kasvitieteen, farmasian, lääketieteen, kemian ja elintarviketeknologian erikoisaloilta.

Nykyaikaiset laboratoriot tukena

Tuotekehitystä ja tutkimusta tukevat ensisijaisesti tehtaan ja oman yritysryhmän laboratoriot. Prosessilaboratorion ohella Hankintatukku hyödyntää EU-standardien mukaan akkreditoitua mikrobiologista ja kemiallista laboratoriota. Käytössä on moderni laitteisto mm. vitamiinien, kivennäisaineiden ja kasviperäisten ainesosien pitoisuuksien mittaa- miseksi.

Lääketehtaan tuotanto automatisoitu

Rohdosvalmisteiden ja ravintolisien valmistus edellyttää tarkkaa ja valvottua tuotantoprosessia ja huippuluokan konekantaa. Hankintatukulla on käytössään nykyaikaisia tabletointi-, kapselointi- ja muita farmasian alan erikoiskoneita. Vuosituotanto on yli 300 miljoonaa tablettia ja kapselia pakattuina turvallisiin ja asiakasystävällisiin lääketölkki- tai läpipainopakkauksiin.

Yrttien ja rohdosten uuttaminen edustaa vaativaa nesteiden tuotantoteknologiaa. Viimeksi käyttöön on otettu yrttien ja rohdosten hyödyntämiseen pohjautuva voiteiden, geelien, shampoiden ja hoito- aineiden tuotantolinja.

GMP laatu- ja tuoteturvallisuusjärjestelmä tuotannon perustana

Hankintatukku Oy:n tuotannossa noudatetaan lääketehtaille laadittuja ohjeita, jotka määrittelevät täsmällisesti eri tuotantovaiheet ja niihin kytkeytyvän tarkastusjärjestelmän. Tämä laatu- ja turvallisuusnormisto, engl. GMP eli Good Manufacturing Practice, on tarkoitettu varmistamaan tuotteiden korkea laatu ja ehdoton tuoteturvallisuus. GMP -laatu ja turvallisuusjärjestelmä kattaa yrityksen kaiken toiminnan kuten henkilöhygienian, raaka-aineiden käsittelyn, kaikki erilliset tuotanto- vaiheet, merkitsemisen, hyväksymisen ja hylkäämisen. GMP -ohjeiston noudattamista valvoo Fimea (lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus).

Korkean hygieniatason ylläpitämiseksi tehtaassa käytetään mm. puhtausvyöhykkeitä, sulkualueita, erillisesti ilmastoituja tuotantotiloja ja täysautomaattisia pakkauslinjoja sekä koulutetaan jatkuvasti tuotanto- henkilökuntaa erityisosaamisen vahvistamiseksi.

Jatkuva laadunvalvonta

Laadunvalvonta on keskeinen osa tuotantoa. Laadunvalvonta alkaa yrttien ja rohdosten viljelyssä siementen tutkimuksesta ja lääketehtaan tuotannossa raaka-aineiden vastaanottotarkastuksesta käsittäen eri tuotantovaiheet pitoisuus- ja hygieniatarkastuksineen päätyen valmiisiin tuotteisiin.

Laadunvalvonnasta vastaa itsenäinen, tuotanto-organisaatiosta erillään toimiva laadunvarmistusorganisaatio.

Yrityspalkinnot

Vuonna 1988 Kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi Hankintatukku Oy:lle yrittäjäpalkinnon yrittäjähenkisyydestä, innovatiivisuudesta ja useita eri tieteenaloja hyödyntävästä lähestymistavasta. Myöhemmin Hankintatukku Oy sai "Vuoden 2005 uusmaalainen tuotannollinen yritys" -palkinnon.

Alan markkinajohtaja myös viennissä vahva

Hankintatukku Oy on vakiinnuttanut asemansa Suomen johtavana ravintolisien ja rohdosvalmisteiden tuottajana ja markkinoijana. Yritys on myös viennissä vahva. Tuotteita viedään noin 30 maahan Euroopassa ja Aasiassa.

Hankintatukku Oy:n toiminnassa yhdistyvät vankka tieteellinen asiantuntemus, innovatiivisuus ja asiakaslähtöisyys, mistä on osoituksena laaja ja asiantunteva niin kotimainen kuin ulkomainen asiakaskunta.