Innovatiivista tuotekehitystä

Tutkimus ja innovatiivinen tuotekehitys – yrityksen menestystekijät

Hankintatukulla on aktiivinen tuotekehitystoiminta. Tutkimus ja innovatiivinen tuotekehitys ovatkin yrityksen tärkeitä menestystekijöitä. Kaikki uudet tuotteet pohjautuvat tieteelliseen tutkimusnäyttöön. Yhteistyössä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja uusinta tieteellistä tietoa hyödyntäen Hankintatukku kehittää laadukkaita, ajanmukaisia, ravitsemuksellisesti tarkoituksenmukaisia ja tasapainoitettuja tuotteita niin kotimaan markkinoille kuin vientiin.

Nykyaikaiset laboratoriot tukena

Tuotekehitystä ja tutkimusta tukevat niin lääketehtaan omat kuin ulkopuoliset laboratoriot. Oman prosessilaboratorionsa ohella Hankintatukku hyödyntää EU-standardien mukaan akkreditoitua mikrobiologisia ja kemiallista laboratoriota.

Tieteellinen neuvottelukunta tuotekehityksessä

Tuotekehitystä ja asetettujen laatutavoitteiden toteutumista ohjaa säännöllisesti kokoontuva tieteellinen neuvottelukunta. Sen tohtoripätevyyden saavuttaneet tiedemiesjäsenet edustavat kansainvälistä huippuosaamista kasvitieteen, farmasian, lääketieteen, kemian ja elintarviketeknologian erikoisaloilta.