Lääketehtaan laatua

GMP laatu- ja tuoteturvallisuusjärjestelmä tuotannon perustana

Hankintatukku Oy:n lääketehtaan tuotannossa noudatetaan lääketehtaille laadittuja ohjeita, jotka määrittelevät täsmällisesti eri tuotantovaiheet ja niihin kytkeytyvän tarkastusjärjestelmän. Tämä laatu- ja turvallisuusnormisto, engl. GMP eli Good Manufacturing Practice, on tarkoitettu varmistamaan tuotteiden korkea laatu ja tuoteturvallisuus. GMP laatu- ja turvallisuusjärjestelmä kattaa lääketehtaan kaiken toiminnan kuten henkilöhygienian, raaka-aineiden käsittelyn, kaikki erilliset tuotantovaiheet, merkitsemisen, hyväksymisen ja hylkäämisen. GMP -ohjeiston noudattamista valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Korkean hygieniatason ylläpitämiseksi tehtaassa käytetään mm. puhtausvyöhykkeitä, sulkualueita, erillisesti ilmastoituja tuotantotiloja ja täysautomaattisia pakkauslinjoja sekä koulutetaan jatkuvasti tuotantohenkilökuntaa erityisosaamisen vahvistamiseksi. Lääketehtaassa kaikki toiminnot tapahtuvat omissa huoneissaan.

Kasvirohdosvalmisteiden ja ravintolisien valmistus edellyttää tarkkaa ja valvottua tuotantoprosessia ja huippuluokan konekantaa. Hankintatukulla on käytössään nykyaikaisia tabletointi- ja kapselointikoneita sekä muita farmasian alan erikoiskoneita.

Jatkuva laadunvalvonta

Laadunvalvonta on keskeinen osa tuotantoa. Laadunvalvonta alkaa raaka-aineiden vastaanottotarkastuksesta ja käsittää eri tuotantovaiheet pitoisuus- ja hygieniatarkastuksineen päätyen valmiisiin tuotteisiin.
Laadunvalvonnasta vastaa itsenäinen, tuotanto-organisaatiosta erillään toimiva laadunvarmistusorganisaatio.