Lääketehtaan laatua

GMP laatu- ja tuoteturvallisuusjärjestelmä tuotannon perustana

Hankintatukku Oy:n tuotannossa noudatetaan lääketehtaille laadittuja ohjeita, jotka määrittelevät täsmällisesti eri tuotantovaiheet ja niihin kytkeytyvän tarkastusjärjestelmän. Tämä laatu- ja turvallisuusnormisto, engl. GMP eli Good Manufacturing Practice, on tarkoitettu varmistamaan tuotteiden korkea laatu ja ehdoton tuoteturvallisuus. GMP laatu- ja turvallisuusjärjestelmä kattaa yrityksen kaiken toiminnan kuten henkilöhygienian, raaka-aineiden käsittelyn, kaikki erilliset tuotantovaiheet, merkitsemisen, hyväksymisen ja hylkäämisen. GMP -ohjeiston noudattamista valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Korkean hygieniatason ylläpitämiseksi tehtaassa käytetään puhtausvyöhykkeitä, sulkualueita, erillisesti ilmastoituja tuotantotiloja ja täysautomaattisia pakkauslinjoja sekä koulutetaan jatkuvasti tuotantohenkilökuntaa erityisosaamisen vahvistamiseksi.

Kasvirohdosvalmisteiden ja ravintolisien valmistus edellyttää tarkkaa ja valvottua tuotantoprosessia ja huippuluokan konekantaa. Hankintatukulla onkin käytössään nykyaikaisia tabletointi-, kapselointi- ja muita farmasian alan erikoiskoneita.

Jatkuva laadunvalvonta

Laadunvalvonta on keskeinen osa tuotantoa. Laadunvalvonta alkaa kasvien viljelyssä siementen tutkimuksesta ja lääketehtaan tuotannossa raaka-aineiden vastaanottotarkastuksesta käsittäen eri tuotantovaiheet pitoisuus- ja hygieniatarkastuksineen päätyen valmiisiin tuotteisiin. Laadunvalvonnasta vastaa itsenäinen, tuotanto-organisaatiosta erillään toimiva laadunvarmistusorganisaatio.