Innovatiivista tuotekehitystä

Nykyaikaiset laboratoriot tukena

Tuotekehitystä ja tutkimusta tukevat ensisijaisesti tehtaan ja oman yritysryhmän laboratoriot. Prosessilaboratorion ohella Hankintatukku hyödyntää EU-standardien mukaan akkreditoitua mikrobiologista ja kemiallista laboratoriota. Käytössä on moderni laitteisto mm. vitamiinien, kivennäisaineiden ja kasviperäisten ainesosien pitoisuuksien mittaamiseksi.

Tutkimus ja innovatiivinen tuotekehitys - yrityksen menestystekijät

Hankintatukulla on aktiivinen tuotekehitystoiminta. Tutkimus ja innovatiivinen tuotekehitys ovatkin yrityksen tärkeitä menestystekijöitä. Kaikki uudet tuotteet pohjautuvat tieteelliseen tutkimusnäyttöön. Yhteistyössä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja uusinta tieteellistä tietoa hyödyntäen Hankintatukku kehittää laadukkaita, ajanmukaisia, ravitsemuksellisesti tarkoituksenmukaisia ja tasapainoitettuja tuotteita niin kotimaan markkinoille kuin vientiin.

Tieteellinen neuvottelukunta tuotekehityksessä

Tuotekehitystä ja asetettujen laatutavoitteiden toteutumista ohjaa säännöllisesti kokoontuva tieteellinen neuvottelukunta. Sen tohtoripätevyyden saavuttaneet tiedemiesjäsenet edustavat kansainvälistä huippuosaamista kasvitieteen, farmasian, lääketieteen, kemian ja elintarviketeknologian erikoisaloilta.